چمدان : امیر خجسته پس از حضور در میدان امام(ره) به منظور اطلاع از آخرین اقدامات و اتفاقات کاوشگری در این منطقه گفت:

  • کاوش در میدان امام(ره) همدان از اهمیت خاصی برخوردار است و اشیاء حاضر در این منطقه از جمله سفال‌ها، سرمایه‌های ارزشمند ملی و حتی جهانی به شمار می‌روند
  • مدیران با شفاف‌سازی امور به بازار شایعات کاوش‌های همدان پایان دهند
  • اشیاء موجود در منطقه کاوشگری میدان امام(ره) دارای اهمیت خاصی هستند
  • این روزها نه‌ تنها همدان به سبب ماجرای کاوش در عرصه ملی مطرح شده بلکه باید در راستای جهانی شدن این موضوع تلاش کنیم
  • هر میراثی در همدان یک فرصت بزرگ گردشگری است که در صورت بی‌تدبیری می‌تواند به چالشی اجتماعی تبدیل شود
  • در صورت ارزشمند بودن اکتشافات از شهرداری همدان می‌خواهیم هر چه سریع‌تر اقدام به تغییر طرح میدان امام کند