چمدان :  محور ساسانی فارس در فهرست آثار جهانی یونسکو قرار گرفت. در چهل و دومین اجلاس کمیته میراث فرهنگی یونسکو که در بحرین در حال برگزاری است، پرونده ثبت جهانی محور ساسانی فارس بررسی و با ثبت آن موافقت شد.

پیش از این ایکوموس به برخی از بخش‌هایی این پرونده ایراد گرفته بود و احتمال رد شدن این پرونده وجود داشت.

پرونده منظر باستان‌شناسی محور ساسانی فارس با انجام سه سال کار پژوهشی و کارشناسی توسط باستان‌شناسان، فیلمبرداران، مستندسازان و محققان، تهیه و آماده شده است. پرونده ساسانی از فیروزآباد شروع می‌شود و تا بیشاپور و سروستان ادامه دارد که شامل مجموعه‌ای وسیع شامل کاخ، شهر، غار و سایر سازه‌ها و بناها است.

بیشترین آثار دوره ساسانی در فارس به ویژه در شهرستان‌های فیروزآباد، کازرون و سروستان قرار دارد که قلعه دختر فیروزآباد، کاخ فیروزآباد، کاخ سروستان و تنگ چوگان تعدادی از این بناها است.

اکثر محققان دوره تاریخی، ساسانیان را مبتکر اصول شهرسازی و معماری می‌دانند؛ معماران در این دوره، با ساختن طاق‌های گنبدی و تالارهای وسیع بدون ستون و همچنین ساخت طاق‌های آجری به جای پوشش مسطح و چوبی جلوه‌ای نو را خلق کرده‌اند.

به گزارش این چمدان این پرونده سالها به عنوان محور ساسانی فیروآباد شناخته می‌شد و در اجلاس اخیر با نام منظر باستانی ساسانیان در فهرست آثار جهانی ثبت شد.