چمدان : «دیر گچین» که به نام مادر کاروانسراهای ایران معروف است در شهرستان قم و در کیلومتر ۶۰ بزرگراه گرمسار واقع شده است. این کاروانسرا از دوران ساسانی به جای مانده و حامل یادگار‌ها و نشانه‌های دوره‌های مختلف تاریخی و شاهد صد‌ها سال رفت و آمد کاروان‌های مختلف بوده است.

کاروانسرای دیر گچین | عکس:آیسان زرفام

دیر گچین اولین بار در زمان اردشیر بابکان به عنوان یک دژ در مسیر جاده ابریشم ساخته می‌شود و بعد‌ها به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد و در دوران سلجوقیان و صفویان مرمت‌ها و تغییراتی در آن انجام می‌شود و این تغییرات تا دوران قاجار نیز ادامه پیدا می‌کند.

کاروانسرای دیر گچین | عکس: آیسان زرفام