چمدان: پس از انتشار خبر بازداشت مدیر میراث فرهنگی استان تهران، شائبه‌هایی درباره بازداشت یکی از مدیران موزه‌های تهران نیز مطرح شد.

یک منبع آگاه در میراث فرهنگی استان تهران با اشاره به تغییر مدیر موزه آبگینه در سال گذشته به چمدان گفت: مدیر سایق موزه مشکلات شخصی داشته و به همین علت تغییر کرده است.

او افزود: براساس شنیده‌ها موضوع ربطی به میراث فرهنگی نداشته و مشکلات مالی رئیس سابق این موزه شخصی بوده است.

بازداشت این شخص هنوز تایید نشده است.