چمدان: مدرسه صنایع قدیمه یکی از قدیمی‌ترین مدارس هنر دوره معاصر است که ریشه در دوره قاجار دارد. این مدرسه که در ابتدا هنرستان هنرهای زیبا ایران نام داشت در سال ۱۳۰۹ شمسی به صنایع قدیمه تغییر نام پیدا کرد و بعدها مدرسه عالی هنرهای زیبا نام گرفت.

این مدرسه در بخشی از حوضخانه باغ نگارستان قرار داشت که اکنون در محوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و به موزه هنرهای ملی تغییر کاربری پیدا کرده‌ است.

آرم مدرسه صنایع قدیمه که طرح آن اثر استاد حسین طاهرزاده بهزاد، نقاش مشهور ایرانی و مدیر این مدرسه است، بر پشت شیشه کشیده شده و اکنون در موزه هنرهای ملی قرار دارد.

آرم مدرسه صنایع قدیمه عکس: آیسان زرفام
موزه هنرهای ملی | عکس آیسان زرفام