چمدان :  همه چیز از کودکی «علی خنجری» آغاز می‌شود، کودکی‌ای که با او می‌ماند و هرگز تمام نمی‌شود، بی شک لذت بخش‌ترین  قسمت بازدید از موزه قیچ قلعه دیدار با مردی است که دنیا را جور دیگری می‌بیند.

از کودکی چیزهای مختلف را جمع می‌کرده بدون آنکه بداند اسم این کار چیست و اصلا مجموعه داری به چه معناست تا اینکه اداره میراث فرهنگی شاهرود او را تشویق به ایجاد موزه می‌کند. این عادت با او تا بزرگسالی می‌ماند و از گوشه و کنار روستا وسایل قدیمی بلا استفاده را جمع‌آوری می‌کند.

عمو علی که کارگر است،  خانه‌اش را به موزه تبدیل می‌کند و خودش به همراه همسر و دو فرزندش به دو اتاق دیگر خانه پدری کوچ می‌کند.

میهمانان بازدید کنندگان موزه که زیادتر می‌شوند کم‌کم اقامتگاه نیز در گوشه‌ای دیگر از این خانه پدری برپا می‌شود تا مهمانان فرصت کافی برای دیدن موزه و همنشینی و هم‌صحبتی با مردی که دنیا جور دیگری می‌بیند پیدا کنند.

او اکنون تصمیم دارد تا وجهه هنری‎تری نیز به چیدمان و جمع‌آوری‌ها بدهد،  یکی از برنامه‌های او اکنون جمع آوری تلویزیون است تا آنها را به صورت جایی برای نشستن درآورد با این مفهوم که اعتراضش را به رسانه‌ها نشان دهد.

عمو علی در رویایش به دنبال باز گرداندن خاطرات قدیمی روستای خیج است زمانی که در آن قلعه بزرگی بوده و اکنون دیگر نیست و اینجا در قیچ قلعه قصد دارد تا دوباره یاد آن روزها را زنده کند.

 

موزه و اقامتگاه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

علی خنجری موسس موزه و اقامتگاه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

محوطه موزه و اقامتگاه قیچ قلعه | مهمانان دور آتش یا درون چادر می‌نشینند و از آنها با چای ذغالی برگه آلو و زردآلو و نان محلی پذیرایی می‌شود | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | برای دیدن همه جزئیات این موزه زمان زیادی لازم است هر چند بار که در موزه قدم بزنی باز هم جزویاتی وجود دارد که از چشم شما پنهان مانده‌است | عکس: آیسان زرفام

 

موزه و اقامتگاهقیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزهقیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

در قیچ قلعه انگار وسایل خانه چند مادربزرگ را کنار هم جمع کرده‌اند، این موزه پر از اشیا و وسایلی است که از آنها خاطره داریم | عکس: آیسان زرفام

 

عمو علی با ذوق و سلیقه خود در بخش‌هایی از موزه فضایی ایجاد کرده که یاد آور روزهای گذشته و شکل و شمایل قدیمی روستا باشد | عکس: آیسان زرفام

 

موزهقیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

موزه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

اقامتگاه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

اقامتگاه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام

 

اقامتگاه قیچ قلعه | عکس: آیسان زرفام