چمدان: عباس نوروزی گفت: پس از ۲۰ سال پیگیری و توافق به‌ عمل‌ آمده با شرکت معدن سرخ، سوله‌ای که در حریم قلعه قرار داشت، برداشته شد.

او با اشاره به این‌که با برداشت این سوله، نمای ضلع شرقی به میزان هزار مترمربع آزاد شده است افزود: با انجام این کار در مرمت اضطراری قلعه در ضلع شرقی تسهیل ایجاد می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان افزود: از اقدامات این فاز مرمت، دوخت‌و‌دوز ترک‌ها، جایگزینی سنگ‌های فرسوده و آواربرداری است.

نوروزی تأکید کرد: این فاز از مرمت با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال انجام می‌شود.

  جمع‌آوری سوله خاک سرخ کنار قلعه هرمز پس از ۷۰ سال | حریم قلعه پرتغالی‌ها آزاد می‌شود