چمدان: قلعه سالار محتشم در بافت تاریخی شهر خمین بنایی تاریخی متعلق به دوره قاجار با در و پنجره و سقف چوبی است. سالار محتشم از صاحب منصبان دوره قاجار، صاحب این بنا دستور ساخت آن را با تلفیق معماری ایرانی و اروپایی می‌دهد. این قلعه پناهگاه مردم هنگام هجوم دزدان و اشرار به شهر و همچنین محل تجمع دسته‌های عزاداری در ماه محرم بوده است.

این قلعه اکنون کارگاه صنایع دستی و موزه مردم شناسی شهرستان خمین داست.