چمدان: علت قطع این همکاری ناشی از عدم رعایت تعهدات، رعایت نکردن ضوابط فروش بلیت و اعمال تبعیض میان شرکت‌ها از سوی این سایت اعلام شده است.

مدیران این چهار شرکت می‌گویند از آنجایی که علیرغم مذاکرات و قول تجدید نظر مدیریت سایت مذکور روند سابق ادامه یافت، لذا از اول مهر ماه ۱۳۹۷ واگذاری هرگونه سهمیه برای فروش بلیت به این سایت قطع شد.

این شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی اعلام کرده‌اند مسافران نیاز خود را با روش‌های دیگر از جمله سایت‌های اینترنتی، سایت سفیر ریل آسیا به آدرس safirrail.ir یا آژانس‌های مسافرتی سراسر کشور تهیه کنند.