چمدان: پیتر روزکام نماینده جمهوریخواه دو اصلاحیه به بودجه ۲۰۱۸ دولت آمریکا پیشنهاد کرد که می‌تواند از استفاده از بودجه برای اجازه انجام تراکنش های مالی برای فروش هواپیما جلوگیری کند و همچنین اوفاک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) را از ارائه مجوز برای فروش هواپیما منع می‌کند.

روزکام گفت: امریکا باید از فروش هواپیما به ایران با توجه به سابقه استفاده ایران از هواپیمای تجاری برای انتقال تسلیحات به سوریه جلوگیری کند.

وی در حول جلسه مجلس نمایندگان گفت: تا زمانیکه ایران دست از استفاده از فروش هواپیمای تجاری برای حمایت از تروریست‌ها برندارد، شرکت‌های غربی نباید اجازه فروش هواپیما به ایران را داشته باشند.

اصلاحیه ‌های مشابهی از سوی روزکام سال گذشته برای بودجه سال پیشنهاد شد اما تبدیل به قانون نشد.

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا همچنین در لایحه‌ای جدا در نوامبر سعی کرد جلوی فروش هواپیما به ایران را بگیرد، اما هیچ رایی در سنا کسب نکرد.