چمدان: کوه اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا با ارتفاع ۳ هزار و ۳۲۶ متر در شمار یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان شناخته می‌شود.

این آتشفشان در روزهای اخیر فوران جدیدی داشته که با زلزله‌هایی هم همراه بوده است. موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان‌شناسی ایتالیا اعلام کرده است در این فوران اخیر تاکنون ۶میلیون مترمکعب گدازه همراه با دودی غلیط از این کوه خارج شده است.

این عکس که در صفحه اینستاگرام Absolute Sicilia منتشر شده است، دود خارج‌شده از دهانه اتنا را شبیه به گل قارچ‌مانندی که در برنامه‌های آتش‌بازی ساخته می‌شود نشان می‌دهد.