چمدان:  میرزا حسن مستوفی‌الممالک یکی از بزرگ‌ترین و خوشنام‌ترین دولتمردان ایران در عصر مشروطه است که در کابینه‌های مختلف مشروطه بارها به مقام وزارت و رییس‌الوزرایی رسید.

خانه او هم‌اکنون در مالکیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد و به‌ رغم تأکیدات وزیر ارتباطات مبنی بر مرمت بنا و یافتن کاربری مناسب برای آن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

  اعتراض یک مستندساز به وزیر ارتباطات ؛ تاریخ را می‌فروشید؟ | هم‌اندیشی‌تان جعلی بود ؛ وعده مرمت عمارت مستوفی‌الممالک چه شد؟

منبع: کانال جامعه باستان شناسی