چمدان: ۲۰ روز جریان زندگی در زاینده رود با بسته شدن دریچه سد‌ها تمام شد و به زودی بستر این رود تاریخی دوباره خشک خواهد شد. در ۲۰ روز گذشته اصفهانی‌ها و گردشگران لحظات را برای تماشای زاینده‌رود از دست نمی‌دادند و پای پل‌های تاریخی همه اوقات روز شلوغ بود. گزارش چمدان از حال و هوای روزهای شاد اصفهان در کنار زاینده رود را ببینید: