چمدان: نژادپرستی (انگلیسی: Racism) یا تبعیض نژادی (انگلیسی: Racial discrimination) نوعی پیش‌داوری و تبعیض که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی / فیزیکی و نیز تفاوت‌های فرهنگی حاصل از زبان، آداب و رسوم، دین، تاریخ و امثال آن است. ساده‌ترین مثال برای نژادپرستی، برتر دانستن انسان‌های سفیدپوست بر رنگین پوستان است با این استدلال که چون سفید بودن نشانهٔ برتری است.

بارها در خبرها از رفتارهای نژادپرستانه کشورهای مختلف در قبال گردشگران و شهروندان سایر کشورها یا حتی همان کشور شنیده‌ایم؛ رفتاری که به طور حتم دافعه ایجاد کرده و مانع توسعه بیشتر آن کشور خواهد شد.

ربکا مان در مطلبی با عنوان نژادپرستی در گردشگری که توسط امیر هاشمی مقدم ترجمه شده است آمده است: سال‌هاست این نکته آشکار شده که هنوز نژادپرستی در گردشگری امری بسیار رایج است و اینکه گروه‌های گوناگونی از اقلیت‌ها از کلیشه‌سازی موجود در صنعت گردشگری احساس تاثیر می‌کنند.

نژادپرستی در گردشگری می‌تواند در موارد متفاوتی، از رفتارهای کلیشه‌ای بر اساس ظاهر شخص تا تبعیض بر پایه دین و باورهای افراد باشد. نژادپرستی پیامدهای منفی‌ای بر افراد متاثر از آن می‌گذارد و در نتیجه، مانع از بازدید چنین افرادی از کشورهای خاص شده است. لذا همه بخش‌های صنعت گردشگری باید به این نکته توجه کنند که با تغییر چه چیزهایی همه گردشگران هنگام سفر و بازدید از کشورها احساس راحتی خواهند کرد.

رفتار رسانه‌ها و بازخورد فعالیت‌های آنها بر تصمیم گردشگران برای بازدید از یک شهر یا کشور تاثیرگذار خواهد بود. وقتی صدا و سیمای کشورمان به عنوان رسانه ملی رفتاری نژادپرستانه را ترویج می‌کند با توجه به سرعت نشر در فضای مجازی می‌تواند تاثیری منفی بر جذب گردشگر بگذارد.

نژادپرستی
تابلوی نصب‌شده در ساحل شهر دوربان افریقای جنوبی در دوره آپارتاید، که استفاده از ساحل را بر اساس قانون تنها مختص به سفیدپوستان می‌داند