محور ساسانی ایران ثبت جهانی شد
  عنوان پرونده ثبت جهانی محور ساسانی فیروزآباد تغییر کرد | سرنوشت ارسباران فردا تعیین می‌شود

منبع: روزن