چمدان : کیلاویا آتشفشانی که بین ۳۰۰هزار تا ۶۰۰هزار سال قدمت دارد، فوران جدیدی را آغاز کرده است. با خروج دود از این آتشفشان، جمعیت هزارو۵۰۰ نفری منطقه پاهوآ تخلیه شد. با فوران آتشفشان، گذاره‌ها در مسیر جنگل جریان یافت و تاکنون دو خانه را سوزانده است. مقامات می‌گویند که غیرممکن است بتوان پیش‌بینی کرد این فوران چقدر طول خواهید کشید.

به‌هرو، به‌گفته دانشمندان مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام، شدت زلزله‌های ناشی از فوران آنچنان شدید نیست که بتواند سبب وقوع سونامی شود.

بیشتر فعالیت‌های کیلاویا از نوع غیرانفجاری هستند اما در اثر فورانی که سال ۱۹۲۴ رخ داد خاکستر و حدود ۹ تن سنگ به آسمان پرتاب شد و یک نفر هم جان باخت.

این فوران اخیر که تاکنون بخش‌هایی از جنگل را نابود کرده حدود ۱۰هزار نفر از ساکنان این جزیره را با خطر آتش‌سوزی و مسمومیت در اثر استنشاق گاز دی‌اکسیدگوگرد مواجه کرده است.

  فوران آتشفشان آگونگ و سرگردانی ۵۹ هزار گردشگر بالی | جدول مرگبارترین فوران‌های آتشفشانی