هواپیمای تهران – یاسوج سقوط کرد | اسامی مسافران و خدمه پرواز