چمدان: سروان اردلان چهری که در حین گشت‌زنی در فرودگاه آبادان کیف حاوی ۱۶۰۰ دلار آمریکا و ۲۲ هزار دینار عراق را پیدا کرده بود با جستجوی صاحبش پول‌ها را تحویل داد.
این کیف پس از ساعت‌ها پیگیری به دست صاحبش که یک گردشگر عراقی بود رسید.
مدیر فرودگاه آبادان به لزوم شناساندن فرهنگ امانت‌داری ایران در میان گردشگران مختلف تاکید کرد.