دفاع نوبخت از افزایش ۳ برابری عوارض خروج از کشور ؛ «دارندگی و برازندگی»!
  تغییر نظر رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره افزایش نرخ عوارض خروج از کشور | کاش نظر ما را می‌پرسیدند
  جدول مقایسه نرخ عوارض خروج از کشور ایران با کشورهای دیگر │ ایران بالاتر از استرالیا و اتریش
  افزایش عوارض خروج از کشور گردشگری داخلی را رونق نمی‌دهد | سفر داخلی بسیار گرانتر از خارجی است
  عوارض خروج از کشور ۳ برابر شد؛ ۲۲۰ هزار تومان | واکنش رئیس سازمان میراث فرهنگی