چمدان : مهدی مشتاقی محقق و نویسنده، ساخت این کاخ تاریخی را در حدود سال ۱۲۶۰ هجری قمری به دست سهام السلطنه عرب عامری بیان کرد و گفت: در ورودی چوبی این کاخ ملی در چارچوبی سنگی حجاری و دو بادگیر زیبا بر فراز این بنا ایجاد شده است.

وی افزود: در میانه حیاط مرکزی این کاخ تاریخی حوضی بزرگ و در چهارگوش آن اتاق‌های قرینه‌ای با سه هزار مترمربع زیربنا در دو طبقه بنا شده است

این محقق و نویسنده گفت: این بنای تاریخی شامل بخش‌های مختلف از جمله شاه نشین، اتاق انبار و سیلو ذخیره آذوقه است.

عمارت امیرآباد سال ۱۳۸۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

عکس‌ها: واحد مرکزی خبر