چمدان : پائولو نسپولی که ۱۴ دسامبر به زمین بازمی‌گردد این‌بار درحال ثبت مسیر عبور از سومالی به روسیه، از دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس گذشت.

تصاویر زمان‌گریزی که این فضانورد سازمان فضایی اروپا ثبت کرده است از سومالی در ساحل اقیانوس هند آغاز می‌شود به دریای‌عمان، تنگه هرمز و خلیج‌فارس می‌رسد و با عبور از رشته‌کوه هیمالیا به سرزمین برفی روسیه می‌رسد. ویدئویی که او ثبت کرده است را در زیر ببینید.