سرباز هخامنشی به سفر استانی می‌رود
  سرباز هخامنشی؛ از تخت جمشید تا اتاق خوابی در کانادا| سفر ۹۰ ساله یک هخامنشی ۲۵۰۰ ساله به روایت تصویر
  روحانی سردیس سرباز هخامنشی را به ایران آورد