چمدان : قایق‌ تفریحی وسیله‌ای جالب برای کسانی است که شیفته ماجراجویی‌های دریایی هستند اما هر روز انواعی مجلل از این قایق‌ها معرفی می‌شوند که بیشتر شبیه هتل‌هایی کوچک و شناور هستند.

در فیلم زیر با طرح مفهومی ۶ قایق تفریحی مجلل آشنا می‌شوید:

این قایق‌ها عبارتند از: قایق ۹۰ متری Oceanco – Cosmos، قایق ۱۲۰ متری Sinot – Nature، قایق ۷۷ متری Se77antasette، قایق ۹۰ متری Linea 90M، قایق ۱۲۰ متری Oceanco – Amara، قایق ۱۰۲ متری Oceanco – Spectrum و قایق ۲۰ متری Bugatti Niniette 66