چمدان: سیاوش ارجمند زاده افزود: با پایان روز ۱۳ فروردین ماه به طور مجدد نشست بررسی وضعیت دریایی برگزار و پیرامون تمدید زمان توقف و یا لغو وضعیت توقف گردشگری دریایی تصمیم گیری می‌شود.

وی اضافه کرد: با توسعه زیرساخت‌ها گردشگری دریایی امسال در بوشهر شاهد رونقی چشمگیری است.  در نوروز امسال ظرفیت جابه جایی گردشگران دریایی این استان ۸۰۰ نفرافزایش یافته به طوری که در شرایط مساعد دریانوردی روزانه ۶ هزار و ۲۰۰ گردشگر دریایی با ۲۹ کشتی و لنج تفریحی از سواحل این استان استفاده می‌کنند.

وی گفت: از این شمار ۲ هزار نفر با ۹ فروند کشتی و ۱۳ فروند لنج در شهرستان بوشهر و چهارهزار و ۲۰۰ گردشگر دیگر هم با هفت فروند لنج تفریحی در دیگر بندرها جابه‌جا می‌شوند.

ارجمند زاده به ایرنا گفت: صدور مجوز پس از بازرسی شناورها، الزام به همراهی ۲ قایق در کنار لنج‌های گردشگری، همراه داشتن جلیقه نجات و حضور ناجی غریق، نیروهای دریایی متخصص در هنگام پهلوگیری و جدا سازی شناور، الزام به حضور شناور ناجی، گاردبندی اسکله‌ها، نصب حلقه‌های نجات و حضور مستمر گارد بندر از فعالیت‌های صورت گرفته برای حفظ ایمنی گردشگران دریایی استان بوشهر است.