چمدان:  در این پروژه که با طرح و نظارت بخش حفاظت و مرمت این مجموعه و همکاری استاد مرمت فرش دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان و همچنین تعدادی از کارشناسان این رشته انجام شد، مجموعه فرش‌های نمایشی موجود در موزه کوشک احمدشاهی به صورت علمی و تخصصی آسیب شناسی، فن شناسی و حفاظت و مرمت شد.

عملیات حفاظت و مرمت روی این فرش‌ها شامل غبار روبی با دستگاه‌های مکش مخصوص با فشار قابل کنترل، استحکام بخشی الیاف لبه و ریشه‌ها، شستشو با دستگاه مخصوص، چرم دوزی کناره‌های طولی، لفافه دوزی، بیدزدایی و غیره است.

همچنین فرش‌های این موزه با لحاظ موارد حفاظت پیشگیرانه همچون اجرای بستر نخی و جانمایی بالشتک‌های حاوی مواد ارگانیگ جهت ممانعت از آلودگی بیولوژیکی (حشرات) در کوشک احمدشاهی این مجموعه در معرض نمایش قرار می‌گیرد.

به گزارش چمدان، موزه کوشک احمدشاهی مجموعه نیاوران به منظور اجرای پروژه حفاظت و مرمت بنا، تزئینات و آثار در حال حاضر تعطیل بوده و به زودی بازگشایی می‌شود.