چمدان : گودافوس به‌ معنی «آبشار خدایان» است که در منطقه شمال‌شرقی ایسلند قرار دارد. سقوط آب رودخانه اسکیالفندافلیوت از ارتفاعاتی به بلندی ۱۲ متر و عرض ۳۰ متر این آبشار را می‌سازد.

مردقانون «تورگیر لیوسونتنینگاگودی تورکلسون» که بین ۹۸۵ تا ۱۰۰۱ رییس آلدینگ بود در سال ۹۹۹ یا ۱۰۰۰ میلادی مسحیت را مذهب رسمی ایسلند کرد و براساس افسانه‌ای امروزی، تمام بت‌هایی را که از خدایان سرزمین‌های شمالی در خانه داشت درون این آبشار پرتاب کرد و از آن‌پس آبشار رودخانه اسکیالفندافلیوت، آبشار خدایان نامیده شد.

آلدینگ، نام مجلس ایسلند است که در سال ۹۳۰ میلادی تاسیس شد و درحال‌حاضر به‌عنوان قدیمی‌ترین مجلس قانو‌ن‌گذاری در جهان شناخته می‌شود.