چمدان: بادگیر عمارت دولت آباد با ارتفاع ۳۳/۸ متر بلندترین بادگیر خشتی شناخته شده در جهان است. این باغ در سال ۱۳۴۶ به شماره ۷۷۴ در ردیف آثار ملی ایران قرار گرفته‌ است. این باغ از باغ‌های ایرانی ثبت شده در میراث جهانی توسط یونسکو نیز است.

  باغ دولت آباد ؛ بلندترین بادگیر دنیا بر فراز باغ ایرانی

باغ دولت آباد یزد
منبع: تاریخ شفاهی ایران