چمدان: آثار بسیاری از ادوار مختلف تاریخی ایران در موزه لوور نگهداری می‌شود اما یکی از معروف‌ترین آثار ایرانی سنگ نگاره کمانداران گارد جاویدان مربوط به کاخ آپاداناست. «برنا مهاجر» عکس متفاوتی از بازدید کودکان در موزه لوور و برخود آنها با این اثر منتشر کرده است.

عکاس: برنا مهاجر

سنگ‌نگاره کمان‌داران، آرایه‌ای مجلل و معروف از بخش مسکونی کاخ آپادانا، ساخته داریوش اول در شوش را نمایش می‌دهد. این کتیبه از آجر سفالی براق ساخته شده است و بلندی آن ۴٫۷۵ متر و پهنای آن ۳٫۷۵ متر است. هرودوت تاریخ‌نگار یونانی این سپاه برگزیده را جاویدان می‌دانست.