چمدان: محمدمهدی مفتح چهارشنبه ۲۶ دی ماه در نشست خبری خود برای تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در خصوص عوارض خروج از کشور مقرر شد عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات در سال ۹۸ مطابق قانون سال ۹۶ اخذ شود. بر این اساس زائرانی که بین تاریخ ۲۴ شهریور تا ۱۲ آبان از مرزهای زمینی برای سفر اربعین به عراق سفر می کنند از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند و بقیه کسانی که برای زیارت عتبات خارج می‌شوند معادل عوارض سال ۹۶ پرداخت خواهند کرد.

طبق قانون بودجه ۹۶، عوارض خروج زائرین حج تمتع و عتبات عالیات  ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

  جدول کامل نرخ عوارض خروج از کشور در سال ۹۸ ؛ یک تغییر مهم | افزایش ۵۰ و ۱۰۰ درصدی در سفرهای هوایی دوم و سوم