چمدان: لباس کایری ایروینگ ستاره تیم بسکتبال بوستون سلتیکس قبل شروع بازی دیشب با طرح یک تمبر ۶ ریالی از پست ایران در سال ۵۵ مزین شده بود.

طرح تمبر پست ایران در سال 55 بر لباس ستاره بسکتبال آمریکا

طرح این تمبر قدیمی را می‌توانید در زیر ببینید:

طرح تمبر پست ایران در سال 55