ایلام ؛ سفره رنگارنگ گوشت و سبزی ارگانیک | کله پاچه را با کشک بخورید