چمدان :   طاق بستان  شامل یک سنگ نگاره و دو طاق سنگی و چند سنگ نبشته  متعلق به دوره ساسانیان در دل کوهی در  شمال غربی شهر کرمانشاه است.

سنگ نگاره ۱۶۰۰ ساله این مجموعه اردشیر دوم را نشان می‌دهد که در حال گرفتن حلقه‌ای از اهورامزدا با دست راست است و دست چپ او به نشانه عدالت و جنگاوری به شمشیرش تکیه داده شده‌ است.

در زیر پای اردشیر دوم و اهورا مزدا پیکر یولیانوس امپراطور روم قرار دارد که به ایران حمله کرد‌ه و شکست خورده بود. در سمت دیگر او میترا قرار دارد که در زیر پای او یک نیلوفر آبی قرار دارد و در دور سر او هاله نور دیده می‌شود.

طاق کوچک یادگار شاپور سوم است که در سمت چپ قرار گرفته، شاپور سوم حدود ۲۰۰ سال پیش از ورود اسلام حکومت می‌کرده است. در کنار او شاپور دوم قرار دارد. دو کتیبه در دو طرف آنها به خط پهلوی ساسانی وجود دارد. در این کتیبه‌ها شاه خودش را معرفی  و تبار نامه پدرش را نگارش کرده است. قدمت این اثر ۱۶۲۸ سال است.

طاق بستان | عکس: آیسان زرفام

طاق بزرگ نیز یادگار خسرو پرویز است، ۱۲ متر ارتفاع دارد و در لبه طاق ۷ کنگره دیده می‌شود. چند فرشته در سر در طاق وجود دارد، در پایه طاق نیز نقش دو درخت دیده می‌شود که نماد اولین زوج در آیین زرتشت است.

در داخل طاق یک تصویر در بالا قرار دارد که خسرو پرویز را در زمان گرفتن حلقه از اهورامزدا نشان می‌دهد و در طرف دیگر او نیز آناهیتا قرار دارد که برای برکت، آبی به زیر پای او می‌ریزد.

در قسمت پایین نیز خسرو پرویز سوار بر اسبش شبدیز دیده می‌شود. در دیواره‌ها نقش شاه در حال شکار نگاشته شده‌است، این سنگ نگاره ۱۴۰۰ سال قدمت دارد.

سنگ نگاره خسروپرویز در طاق بستان | عکس :آیسان زرفام

سنگ نگاره رنگی طاقبستان نیز تصویر پسر بزرگ فتحعلی شاه را نشان می‌دهد که ۲۰۰ سال قدمت دارد.  کتیبه‌ای در مورد کاخ ناصری مسعودیه نیز از دوره قاجار در طاق بستان به جای مانده است.