چمدان : یازدهمین گردهمایى سراسرى راهنمایان گردشگرى ایران همزمان با روز بین المللى راهنمایان گردشگرى در کرمانشاه در حال برگزارى است.

این گردهمایى که با حضور ۴٠٠ راهنماى گرشگرى از سراسر کشور در حال برگزارى است با بازدید راهنمایان از جاذبه‌هاى گردشگرى استان همانند معبد آناهیتا، روستاى صحنه و … آغاز شد و امروز راهنمایان به بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه مى‌پردازند.

اگرچه از سال گذشته کرمانشاه به عنوان میزبان این گردهمایى انتخاب شد اما پس از زلزله با وجود برخى مشکلات راهنمایان همچنان بر برگزارى این گردهمایى در این استان پافشارى کردند تا با این حضور راهنمایان گردشگرى سراسر کشور، جریان زندگى بیش از پیش در این استان جریان داشته باشد و این گردهمایى مقدمه و سبب رونق بیشتر گردشگرى در کرمانشاه و سودبرى بیشتر این استان از منافع اقتصادى صنعت گردشگرى کشور باشد.

استان کرمانشاه با دارا بودن طبیعت چشمگیر و بى‌نظیر در دل کوه‌هاى زاگرس و همچنین آثار تاریخى متعلق به دوره باستان و دوره اسلامى و یک اثر ثبت جهانى یکى از مهم ترین مناطق کشور در زمینه گردشگرى است، بنابراین هم اکنون که کرمانشاه نیازمند منابع مالى برا جبران خسارات زلزله است، بیش از پیش نیازمند بهره بردن از این مزیت خود است.