چمدان: برزین ضرغامی در بازدید از تئاتر نصر گفت: مرمت و بازسازی بناهای تاریخی از سیاست‌های شورای شهر و شهرداری تهران برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی این شهر است.

وی با بیان اینکه پس از مرمت و بازسازی تئاتر نصر موزه تئاتر ایران می‌شود، گفت: این امر موجب می‌شود تا مردم با تاریخ تئاتر ایران کاملا آشنا شوند.

ضرغامی درباره برنامه زمانبندی بازگشایی تئاتر نصر نیز گفت: به زودی پیمانکار انتخاب خواهد شد و بخش‌های ساخت و ساز و مرمت را انجام می‌دهد، امیدواریم تا پایان سال بخش اعظمی ‌از این کارها انجام شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در پاسخ به اینکه برای احیای سایر بناهای تاریخی و فرهنگی آیا برنامه‌ای دارید، افزود: بخشی از سیاست‌های شورای شهر و شهردار تهران ثبت و نگهداشت تاریخ و پیشینه فرهنگی و معماری تهران است. با توجه به پایتخت بودن تهران این شهر به ویژه در منطقه ۱۲ بناهای تاریخی زیادی دارد و در واقع از زمانی که تهران پایتخت شد خیلی از اتفاقات در همین منطقه رقم خورده است.

وی اضافه کرد: براساس این موضوع بناهایی که هم تاریخ و هم معماری شهر را نشان می‌دهد در این منطقه بیشتر از سایر مناطق است و حفظ و مرمت آنها که بخشی از تاریخ تهران است و برنامه شهرداری هم حفظ این میراث است.

ضرغامی‌ گفت: این اقدام کم و بیش در تهران آغاز شده و بناهای زیادی هستند که عمدتا بناهای تاریخی و جزء میراث کشور هستند و کسانی که این بناها را به روز کرده و استفاده می‌کنند در بخش خصوصی فعالیت دارند. قاعدتا هرچه مردم بیشتر در این حوزه ورود کنند تعداد بناهای بیشتری را می‌توان حفظ کرد و هم اینکه مردم دغدغه بیشتری دارند و امکان استمرار و ادامه این کار از این راه بیشتر است.

  تصاویر | تئاتر نصر ؛ خاطره‌ای از روزهای رنگی لاله‌زار | آنچه از تئاتر نصر باقی مانده است ؛ از بنای تاریخی تا اسناد قدیمی
  رازهای تئاتر نصر آشکار شد ؛ پشت ۲ دهه درهای بسته چه بود؟ | صف بلندی که کاسبان لاله‌زار را شاکی کرد ؛ چه فراموشکار شده‌اند …
  تئاتر نصر از «اپرای شهریاران ایران» تا ماجرای ترور «دهقان»
  ماجراهای «لاله‌زار» ؛ از زد و خورد شعبان بی‌مخ تا دزدیدن مس‌های تئاتر نصر | پاساژی که روی جنازه قاجاری‌ها ساخته شد!