چمدان: ابراهیم شقاقی لوشکانی در گفت‌وگو با خبرنگار چمدان با بیان این که کارشناس میراث فرهنگی نظر خود را در خصوص ساخت و سازهای اطراف کاخ گلستان اعلام کرده است، افزود: امروز قرار است کارشناس ثبت اسناد و املاک هم از سوی دادگستری بازدید کند و نظر کارشناسی خود را اعلام کند در صورتی که ثابت شود به حد و حدود مالکیت سازمان در ملک کاخ گلستان تجاوز شده باشد، تخلف اعلام می‌شود و حکم توقف صادر خواهد شد.

او تصریح کرد: مشکل اصلی ارتفاع است. میراث فرهنگی و شورای فنی وقت استان تهران به ارتفاع ۱۰/۵ رأی داده‌اند در صورتی که ارتفاع قانونی برای احداث بنا در اطراف کاخ گلستان ۷/۵ متر است. این در حالی است که مالک از ارتفاع ۱۰/۵ متر هم پیشتر رفته است. ما به دنبال آن هستیم که بتوانیم ارتفاع را به همان ۷/۵ متر قانونی برسانیم.

شقاقی گفت: آقای مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی هم دستور پیگیری قانونی و داخلی را صادر کرده و در صورت وجود تخلف در داخل ساختار اداره کل میراث فرهنگی استان موضوع قطعاً پیگیری و رسیدگی می‌شود.