چمدان:مسجد و مدرسه میانچال مربوط به دوره صفوی است و در کاشان، راسته بازارمیانچال واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۳۷۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

از جمله مهمترین آثار تاریخی مسجد میان چال واقع در چهار سوق بازار کاشان،سنگ آب صفوی آن است.این سنگ آب دارای ابعاد ۱۳۲ × ۸۹ و ارتفاع ۶۰ سانتیمتر است.در دو طرف سنگ آب کتیبه ها و تصاویر زیبایی حجاری شده است.

متاسفانه بخش زیادی از کتیبه این سنگ آب بر اثر گذشت زمان محو شده اما تاریخ ۱۰۷۱ در روی آن مشاهده می شود.

در زیر این کتیبه تصاویر زیبایی از نقوش گل و بوته و همچنین تصویر دو شیر به صورت قرینه به طرز بسیار زیبایی حجاری شده است.

همچنین در طرف دیگر سنگ آب نیز تصویر دو کبوتر به صورت قرینه و درخت سروی در میان آنها کنده کاری شده است.

عکسها:عباس حلواچی نَشَلجی|سنگ آب تاریخی مسجد میانچال در بازار کاشان

 

 تاریخ سال ۱۰۷۱ هجری روی سنگ آب مسجد میان چال
تصویری از قرینه دو شیر،کتیبه و تصویر گل و بوته روی سنگ آب مسجد میان چال
تصویری از قرینه دو کبوتر و یک درخت سرو روی سنگ آب مسجد میان
تصویری زیبا از یک شیر روی سنگ آب مسجد میان چال