چمدان :  مجموعه خانه تاریخی حکیم باشی متعلق به میرزا ابوالفضل حکیم باشی از اطباء حاذق دوران قاجار در کاشان، مجموعه‌ای تاریخی شامل  ۵ بخش حیاط اندرونی، حیاط بیرونی، حیاط خدمه، بهاربند و نارنجستان است.

از ویژگی‌های بارز این خانه می‌توان به وجود نقاشی‌های ارزشمند و بی نظیر از میرزا عبدالوهاب غفاری از اساتید بنام نقاشی در دوره قاجار و پسر عموی کمال الملک در سقف اتاق شاه نشین خانه اشاره کرد.

خانه تاریخی باشکوه و زیبای حکیم باشی در خیابان فاضل نراقی کاشان و با فاصله کمی از مسجد آقابزرگ واقع شده است.

این بنای با عظمت  که به دستور پزشک معروف عصر قاجار در اواخر قرن ۱۳ هجری ساخته شده گچ‌بری و آئینه کاری‌های چشمگیری نیز دارد.