چمدان: میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران به همراه اعضای این سفارت در تور تاریخ راه آهن ایران شرکت کردند. راه آهن سراسری ایران یکی از خطوط راه آهن در جهان است که کشورهای مختلفی در ساخت آن شرکت داشته و میراثی مشترک برای جهانیان است.

طی سال‌های گذشته به همت بخش خصوصی تورهای گردشگری در راه آهن ایران به راه افتاده و می‌توان روی ریل‌های راه آهن بخشی از تاریخ ساخت این خط آهن معروف را تماشا کرد. پرونده ثبت جهانی خط سراسری راه آهن ایران یکی از پرونده‌های در حال پیگیری توسط سازمان میراث فرهنگی است.

سفیر آلمان در ایستگاه تاریخی بن‌کو

 

  تهرانی‌ها سوار بر قطار تاریخ به شمال می‌روند | عبور از سه خط طلا و وهم انگیزترین تونل زمان | اینجا بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می‌کنند

 

  واکنش وزارت خارجه به حواشی ایرانگردی یک سفیر | دوره گردی مشکوک یا ایرانگردی هماهنگ شده؟