چمدان:  محمد قاسمی دادستان استان قزوین در خصوص صدور قرار وثیقه برای متهمان پرونده اداره کل میراث فرهنگی قزوین گفت: همانطور که رئیس کل دادگستری استان قزوین در اخبار قبلی اعلام کرد در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی طبق مقررات قانونی نسبت به صدور قرار تامین مناسب برای متهمان بازداشت شده، اقدام خواهد شد به همین دلیل بازپرس پرونده پس از تحقیق، تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات متهمان نسبت به فک قرار قبلی و تبدیل آن به قرار وثیقه اقدام کرد که متهمان پس از تودیع وثیقه آزاد شدند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه برای دو نفر از مدیران قرار نظارت قضایی مبنی بر عدم حضور ایشان در محل کار صادر شده است.

دادستان مرکز استان قزوین افزود: حسب گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین در این پرونده برخی از مدیران اداره کل میراث فرهنگی قزوین و افرادی خارج از اداره به اتهامات تضییع حقوق بیت المال، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، جعل سند، اختلاس و ارتشاء از سوی دادسرای قزوین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده هنوز در مراحل ابتدایی است و تحقیقات بدون وقفه ادامه دارد.

  موج بازداشت مدیران میراث فرهنگی | اتهام‌های سنگین و عجیب در پرونده میراثی‌ها | سکوت رئیس میراث فرهنگی چه زمانی می‌شکند؟
  واکنش مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی به بازداشتی‌های اخیر میراثی‌ها | یک مدیر میراثی دیگر هم بازداشت شد | منتظر پایان تحقیقات قضایی هستیم

بر اساس گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، قاسمی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و جناحی، صرفا بر اساس قانون به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و انتظار این است که اخبار مرتبط با این پرونده از طریق روابط عمومی دادگستری قزوین پیگیری شود.