چمدان: ابراهیم شقاقی لوشکانی در گفت‌وگو با خبرنگار چمدان گفت: دادسرای بین الملل (میدان ارک) دادیار شعبه اول اعلام کرد که ٣۶١ جلد کتاب قدیمی خطی و تابلویی از نقاش مشهور پیکاسو در قزاقستان کشف شده و دادگستری آنجا طی تحقیقاتی به سرنخ‌هایی در مورد ایران رسیده است بنابراین به واحد بین‌المللی قوه قضاییه ایران نیابت قضایی فرستاده تا کتب، کارشناسی و تعلق آن‌ها مشخص شود.

معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توضیح داد: قوه قضاییه از میراث فرهنگی درخواست کرده تا کارشناس خبره تشخیص خود را اعلام کند. قرار است موضوع به اقای محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کل کشور ارجاع داده شود تا ایشان کارشناس مربوطه را معرفی کند.

او تأکید کرد: در صورتی که تشخیص کارشناسی به این موضوع منتج شود که کتب به ایران تعلق دارد در بخش حقوقی سازمان جهت استرداد اقدام می‌کنیم.