سرباز هخامنشی؛ از تخت جمشید تا اتاق خوابی در کانادا| سفر ۹۰ ساله یک هخامنشی ۲۵۰۰ ساله به روایت تصویر

  سردیس سرباز هخامنشی پس از بازگشت از آمریکا به جای اصلی خود در تخت جمشید می‌رود