چمدان: رسول امیری درباره وضعیت میراث فرهنگی شهرستان فورگ در استان فارس به خبرنگار چمدان گفت: آثار تاریخی در محدوده این شهرستان پراکندگی زیادی دارند و فاصله بین شهرها و آثار زیاد است. با توجه به اینکه وضعیت این آثار برای حفاظت باید مطلوب باشند نیازمند توجه ویژه هستیم.

او با اشاره درخواست برای ایجاد نمایندگی میراث در این شهرستان گفت: در حال حاضر یک نفر مسئولیت میراث فرهنگی منطقه را برعهده دارد که زیر نظر اداره تازه تاسیس میراث فرهنگی داراب است. ما نیازمندیم که این شرایط تغییر کند.

رییس شورای شهر دو برجی (مرکز شهرستان فورگ) گفت: از طریق نماینده مجلس از سازمان میراث فرهنگی درخواست کردیم که در این شهرستان نمایندگی میراث با نیروهای بیشتری ایجاد شود که سازمان میراث فرهنگی با این درخواست مخالفت کرده است.

  کاخ کیومرث داراب قطعا مربوط به دوره قاجار نیست | مصالح مشابه بناهای ساسانی در این بنای تاریخی استفاده شده است

به گزارش چمدان از ابتدای امسال خبرهای متفاوتی از وضعیت نامناسب میراث فرهنگی در استان فارس منتشر شده است.

  آب انبار تیموری «اوز» در آستانه تخریب | میراث فارس برای نجات «برکه سلفی» نه بودجه می‌دهد و نه طرح مرمتی
  کاخ کیومرث داراب فرو ریخت | جدیدترین تصاویر از بنای تاریخی استان فارس قبل و بعد از تخریب