چمدان: یحیی رحمتی افزود: بزرگ‌ترین سینی مسی جهان به طول ۳ متر و عرض ۱.۳۲ متر به سفارش امیر یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس در زنجان ساخته شده است.

وی ادامه داد: اکبر قزلباش سازنده این سینی گفته است که تاکنون سینی با این ابعاد با متریال مس در دنیا ساخته نشده است. همچنین در ساخت این سفارش از ۴ ورق مسی به قطر ۸ میلی‌متر استفاده شده که برای نخستین‌بار با جوش برنج ساخته شده است.

این مسئول اظهار کرد: طرح‌های کنده‌کاری صورت گرفته بر روی این سینی بزرگ، ذهنی بوده و ساخت آن ۳۸ روز به‌طول انجامیده است.

به گفته این صنعتگر زنجانی ۷ سفارش از این سینی در سه ابعاد مختلف ۱۳۲ سانتی‌متر در سه متر، ۱۱۲ سانتی‌متر در ۲۶۲ سانتی‌متر و ۱۰۰ سانتی‌متر در ۲۴۲ سانتی‌متر ساخته خواهد شد. وزن این سینی بزرگ بدون دسته ۲۸۵ کیلوگرم و با دسته ۳۳۵ کیلوگرم است.

جوشکاری با برنج بر روی ورق مس با ضخامت کمتر متداول است ولی با ضخامت ۸ میلی‌متر برای نخستین‌بار در زنجان صورت گرفته است.

بزرگ‌ترین سینی مسی جهان
بزرگ‌ترین سینی مسی جهان به طول ۳ متر و عرض ۱.۳۲ متر به سفارش امیر یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس در زنجان ساخته شده است