چمدان: کالج جدید دانشگاه ادینبرا در اسکاتلند بریتانیا یکی از بزرگ‌ترین مراکز علوم الهیات و مطالعات مذهبی در انگلستان است که از بیش‌از ۳۰ کشور برنامه‌هایی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می‌دهد.

درهای کالج جدید در سال ۱۸۴۶ زیرنظر کلیسای آزاد اسکاتلند روی دانشجویان باز شد و بعدها تحت کلیسای آزاد متحد اسکاتلند قرار گرفت و از دهه ۳۰ میلادی به دانشکده الهیات دانشگاه ادینبرا تبدیل شد.

ساختمان زیبای این دانشکده در مرکز شهر ادینبرا در مجاورت باغ‌‌های خیابان شاهزاده‌ها، گالری ملی هنر و خیابان شاهزاده‌ها قرار دارد.

طراحی این ساختمان را که معماری آن به سبک نوگوتیک است معمار اوایل قرن نوزدهم، ویلیام هنری پلی‌فیر به عهده داشته است.