چمدان: علیرضا رحیمی با بیان این مطلب افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از معرفی وزیران پیشنهادی دولت حداکثر ۱۰ روز فرصت دارند صلاحیت وزیران پیشنهادی را بررسی کنند.

وی افزود: در این جلسه رئیس جمهوری به مدت یک ساعت از برنامه‌های وزیران پیشنهادی خود دفاع می‌کند، دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هر کدام ۱۵ دقیقه فرصت صحبت خواهند داشت و بعد از آن وزیر به مدت ۳۰ دقیقه از برنامه‌های خود دفاع می‌کند.

رئیس جمهوری روز گذشته در نامه‌ای علی اصغر مونسان را به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری به مجلس معرفی کرد.

  وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی به مجلس معرفی شد | مونسان اولین وزیر گردشگری ایران می‌شود؟