همچنین بنابر اعلام مدیرکل فرودگاههای استان خوزستان، بر اثر زلزله دیشب هیچ خسارت یا صدمه ای به فرودگاه اهواز وارد نشد و مشکلی در پروازها به وجود نیامد. همچنین پرواز اهواز به تهران شرکت کیش ایر ساعت ١۵ دقیقه بامداد در حال مسافرگیری و پرواز ترکیش ایر از استانبول نیز در حال نزدیک شدن به اهواز بود.

 فرودگاه همدان آماده امدادرسانی است

از سوی دیگر، مدیر فرودگاه همدان از آمادگی این فرودگاه برای هرگونه خدمات پروازی جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله اخیر در غرب کشور خبر داد.