چمدان: ریزش تخته سنگ‌های بزرگ از ارتفاعات بر سطح جاده در منطقه «هزار چم» باعث مسدود شدن این مسیر شده بود. در جریان این حادثه خوشبختانه به هیچ خودرویی آسیب وارد نشده است.