چمدان:  کارشناسان دلیل افزایش سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران را افت ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی و افزایش قدرت خرید منات (واحد پول آذربایجان) می‌دانند.

  مسافری بین دو آستارا ؛ سه منات می‌دهند و کلی از ایران خرید می‌کنند | مسافران جمهوری آذربایجان در بازارچه مرزی گیلان
وضعیت گردشگران خروجی جمهوری آذربایجان (نیمه اول سال) | آذربایجانی‌ها به چه کشورهایی سفر کردند

مقصد سفر

آمار

 

کل سفرهای خارجی مردم آذربایجان

دو میلیون و ۵۴۰ هزار و ۹۰۰ نفر

 

سفر به ایران

۳۹.۱ درصد

۷۱.۴ درصد افزایش

سفر به گرجستان

۲۷.۱ درصد

۱۱.۳ درصد افزایش

سفر به روسیه

۱۸.۱ درصد

۷.۳ درصد افزایش

سفر به ترکیه

۱۰.۲ درصد

۱.۴ درصد افزایش

سفر به کشورهای دیگر

۵.۵ درصد

 

وضعیت گردشگران خارجی که به جمهوری آذربایجان سفر کردند (نیمه اول سال)

کل گردشگران ورودی به آذربایجان

یک میلیون و ۴۱۰.۷ هزار نفر | ۱۸۵ کشور

۶.۵ درصد افزایش

روسیه

۲۹.۴ درصد

 

گرجستان

۲۴.۳ درصد

 

ترکیه

۱۰.۵ درصد

 

ایران

۷.۵ درصد

 

امارات متحده عربی

۲.۶ درصد

 

عربستان

۲.۴ درصد

 

اوکراین

۱.۹ درصد

 

هند

۱.۹ درصد

 

ترکمنستان

۱.۵ درصد

 

انگلیس

۱.۴ درصد

 

قزاقستان

۱.۴ درصد

 

عراق

۱.۴ درصد

 

پاکستان

۱.۳ درصد

 

سایر کشورها

۱۲.۴ درصد

 
  ایران در جذب گردشگران اسلامی هم موفقیتی نداشته است | آذربایجان ۹ میلیونی ۳ میلیون گردشگر خارجی جذب کرد