چمدان: رحمت رحمت‌نژاد افزود: در این مدت تردد تمامی قطارهای باری و مسافری در این مسیر امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به انجام عملیات بازسازی در محدوده بلاک قارون – بیشه گفت: طول این بلاک ۱۷ کیلومتر است که با توجه به وجود تونل‌های طویل، قوس‌های زیاد و عدم دسترسی راه جاده‌ای یکی از سخت گذرترین مسیرهای ریلی کشور به شمار می‌رود.

رحمت‌نژاد گفت: از مجموع ۱۵۵ کیلومتر راه‌آهن ناحیه لرستان واقع در مسیر سراسری تهران – جنوب، تمامی مسیرها به‌ جز این مسیر بازسازی‌شده که با پایان این عملیات، سرعت و ایمنی در این مسیر افزایش ‌یافته و احتمال بروز حوادث ریلی کاهش می‌یابد.

رحمت نژاد با اشاره به بازگشایی راه آهن تهران – جنوب در ۱۸ دی ماه اضافه کرد: با توجه به شرایط کوهستانی منطقه، این محدوده فنی‌ترین بلاک مسیر در ناحیه لرستان است که دارای ۱۹ دهانه تونل به طول بیش از ۹ کیلومتر، ۶ دهانه پل به طول ۵۶۷ متر و ۴۴ دهانه قوس است. به محدوده بین هر ایستگاه قطار تا ایستگاه بعدی بلاک می‌گویند.

بازسازی راه آهن سراسری تهران – جنوب در محدوده لرستان از سال ۹۲ آغاز شده است.