چمدان: روزنامه‌های اطلاعات و آیندگان سال‌ها پیش تیترهای مشابهی با تیترهای این روزها در حوزه قیمت خودرو به یادگار گذاشتند. هر چند نرخ خودروها و قدرت خرید مردم ایران در آن زمان با دوره حاضر قابل قیاس نیست و امروز مردم خودروهای بی‌کیفیت را بسیار گران‌تر از ارزش واقعی می‌خرند اما تماشای این صفحات قدیمی روزنامه‌ها خالی از لطف نیست.

ژان و پیکان گران شدند
پیکان و ژیان گران شد | روزنامه آیندگان – ۱۳ اسفند ۱۳۵۴ | تاریخ ایرانی
پیکان گران شد | روزنامه اطلاعات | ۱۳ شهریور ۱۳۵۲ | تاریخ ایرانی